TUTELA TOP 4/S KZ

Гликоэфир және Бор эфирлеріне негізделген тежегіш сұйықтығы (Esters)