TUTELA truck DOT special KZ

Ерекше ауыр жағдайларда жұмыс істеуге арналған гликоль эфирлері мен бор эфирлеріне негізделген сұйықтық